Menu

Transkript duyurusu

Hörmətli Palmali Ailəsi Tələbələri,
2018-2019 bahar semestrinin bitməsi ilə əlaqədar olaraq hərkəsi təbrik edirik. 29 Mart 2019 tarixində imzaladığımız burs sözleşmesinin '3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri' maddesinin 3.1. bəndinə uyğun olaraq 'Burs Alan, her yarıyıl eğitim döneminde aldığı ders notlarını gösterir, eğitim gördüğü üniversite tarafından onaylanmış transcript veya benzeri bir belgeyi ilgili dönemin sonunda Burs Veren'e sunacaktır'. 
2018-2019 tədris ilinin göstəricilərini göstərən transcripti palmaliailesi@gmail.com elektron poçt adresinə ən gec 25 Iyul 2019 tarixinə qədər hərkəsin göndərməyini xahiş edirik.

 

 

 

 

 

Go Back

Comments for this post have been disabled.